Begreppet kurator kommer från det latinska ordet cura som betyder omsorg. En skolkurator bidrar med ett psykosocialt perspektiv inom skolan och har flera olika uppgifter på olika nivåer. Det handlar vanligtvis om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. På organisationsnivå innebär det bland annat att delta i skolans

7376

Om kuratorn anser att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare eller psykolog. I så fall berättar alltid kuratorn det för dig innan. Så att ni tillsammans kan komma fram till hur och när du eller hen ska berätta för dina föräldrar.

Sekretess gäller nämligen mellan myndigheter men inte mellan skolor som tillhör en och samma nämnd. Elevhälsan består av fyra olika slags insatser: medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska. Men tystnadsplikten hindrar inte att andra vid skolan … Sekretess: tre olika principer (grader av sekretess) för sekretessreglernas uppbyggnad för att skydda den personliga integriteten 2 Sekretess i förskolan och viss annan pedagogisk verksamhet 4 Sekretessen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 4 Sekretess gäller inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör Sekretess inom skolan. psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i . skolans elevvårdande verksamhet i övrigt f. Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till Årsmöte den 5 oktober kl 12.15 på Teams.

  1. Orange lake resort villas
  2. Act psykologisk flexibilitet
  3. Environmental psychology salary
  4. Music school
  5. Hur räkna ut marginal
  6. Solna invånare 2021

Förskola. Jonna Gunnerek. 0524- 184 72. Kurator. Bruksskolan och. Hedekas skola.

Kuratorn har sekretess. Om ytterligare hjälp och stödinsats behövs från andra myndigheter så informeras eleven alltid.

11 Regleringen av sekretess för psykologer i skolan ..189 11.1 Inledning..189 11.2 Sekretessregleringen av den hälso- och sjukvård som bedrivs av

Skrivet av mamma bulldeg: vårdsekretess: Inom vården har man en annan sekretess än inom skolan. Kurators uppdrag är att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det psykosociala perspektivet.

Sekretess kurator skola

Utredningen föreslår utökad och skärpt sekretess när det gäller uppgifter om elever inom flera områden. I dag råder den strängare formen av sekretess – med så kallat omvänt skaderekvisit – bara för uppgifter från psykolog och kurator. Utredaren vill ha samma stränga sekretess för all elevstödjande verksamhet.

Sekretess kurator skola

Sekretess. Kuratorn har sekretess. Om ytterligare hjälp och stödinsats behövs från andra myndigheter så informeras eleven alltid.

Sekretess kurator skola

Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola. Mycket har hänt sedan tidigt 80-tal, då skolpersonal inte sällan uppfattade att det var fritt att prata med vem som helst om vad som helst, hur som helst, i skolan eller utanför. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. samma sekretess som den personal de biträder inom skolan. • Personal i telefonväxel har absolut sekretess (inget skaderekvisit). • För skolpsykolog och skolkurator samt för den elevstödjande verksamheten i övrigt gäller generalklausulen (se sidan 3).
Correlação positiva negativa e nula

Då jag praktiserat eller jobbat som vikarie i skolan har jag däremot ALDRIG fått någon officiell information om sekretessen! Skrivet av mamma bulldeg: vårdsekretess: Inom vården har man en annan sekretess än inom skolan. Kuratorn har sekretess.

När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter. Sekretess gäller nämligen mellan myndigheter men inte mellan skolor som tillhör en och samma nämnd.
Ansoka om ledighet fran jobbet

ekotemplet växjö
bjorke gard
hur tackar man ja till bröllop
kordell stewart net worth
bo mårtensson långasjö

Exakt vad en kurator gör ser ofta ganska olika ut på olika skolor. Men de ska alltid kunna hålla stödsamtal och är ofta skolans spindel i nätet då de sköter skolans kontakter med vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser.

4 Olsson Staffan, ” Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52. 5 Strömberg, Lundell a.a. s. 90. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra.