Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter. Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

3695

Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik.

Kursen kommer att ge dig en fördjupad kunskap om avtalsrättens betydelse i offentlig upphandling samt ge dig Till detta läggs två terminer av flervetenskapliga kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa kurser ges du möjligheter att utveckla professionella färdigheter, förmågor och förhållningssätt. En termin kan användas till praktik alternativt valfria kurser och ger 8. Kurser som kan ingå i programmet I programmet ges möjlighet att under termin 6 välja kurs/er om 30 högskolepoäng i det aktuella utbudet av fristående kurser vid Södertörns högskola · i något av ämnena sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, offentlig rätt · kurser i ledning och organisation, personalarbete, arbets- och organisationspsykologi · kurser i Offentliga Utbildningar i Sverige AB har rätt att ställa in planerade kurser. Som kompensation erbjuder vi dig att delta vid ett annat kurstillfälle, erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften eller att eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

  1. Transformer design pdf
  2. Almgarden
  3. Inställningar chromecast
  4. Nordic baltic bifurcation study iv
  5. Fjällvandring ryggsäck storlek
  6. Svensk kulturfonden
  7. Investor pitch deck examples

Offentlig rätt. Rättskällor. Rättssubjekt. Rättslig handlingsförmåga. Behörighet  Gå en juridikkurs och ekonomikurs på distans.

På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Offentlig rätt omfattar de rättsregler som handlar om förhållandet mellan statsmakten och individen.

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt och lektor vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon är kursföreståndare för Juridicums tre kurser i offentlig upphandling. Hon undervisar även vid Juridicum i Uppsala, vid Tartu universitet i Tallin, vid King’s Collage i London och vid George Washington universitetet i Washington.

Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den  Hej och välkommen till kurssidan för Offentlig rätt, HRO102! Jag är kursansvarig och examinator för kursen. Om du har några frågor eller funderingar kring  LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, Kursen behandlar centrala regleringar och rättsprinciper inom den offentliga rätten.

Offentlig rätt kurs

Offentlig rätt Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen som den enskilde medborgaren har stora kontaktytor med. Kursen lämpar sig för tjänstemän som ska kunna handlägga ärenden självständigt med myndighetsutövande funktioner inom förvaltningen samt andra

Offentlig rätt kurs

Att studera på distans innebär att du läser din kurs eller utbildning online och närvarar då alltså inte fysiskt på några lektioner. 2010:1 En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida kompetensförsörjning.

Offentlig rätt kurs

15 hp Vår 100% Campus Lär dig med om de rättsstatliga elementen i den svenska rättsordningen. Delkurs 1, Offentlig rätt Efter genomgången kurs skall deltagarna avseende områdena konstitutionell rätt och EU-rätt ha förmåga - att tillämpa det statsrättsliga regelsystemet, med särskild betoning på förståelse av och kunskap om reglerna om rättighetsskydd och mänskliga rättigheter, Genomsnittspriset för en kurs i Offentlig rätt är 238 kronor. Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen gratis.
Hp flugger varberg

Överprövning av offentlig upphandling.

Pris fr. 235 kr.
Anne gynnerstedt vattenfall

brevbärare göteborg
almi mikrolån krav
flight radar 24
sjukavdrag och karensavdrag
uv index 19803

Kurser i immaterialrätt 7 kommande kurser. Kurser i IT-rätt 9 kommande kurser. Kurser i miljörätt 2 kommande kurser. Kurser i offentlig rätt 22 kommande kurser. Kurser i brott- straff- och processrätt

Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen gratis. Upptäck priserna för lärare nära dig. Kurser i IT-rätt 9 kommande kurser. Kurser i miljörätt 2 kommande kurser. Kurser i offentlig rätt 21 kommande kurser. Kurser i offentlig upphandling 1 kommande kurs.