trycksår enligt Modifierad Nortonskala. 2) Andel vårdtillfällen då patient bedömts enligt regionalt vårdprogram för undernäring. 3) Andel vårdtillfällen då skriftlig rekommendation om nutritionsbehandling (för patienter i riskzonen)

786

2019-02-27

Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Modifierad Nortonskala. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) National Early Warning Score (NEWS) NiH-skala. Physiotherapy Clinical Outcome Variables (S-COVS) Trycksår orsakas av många olika faktorer, så kallade direkta och indirekta riskfaktorer som blir vanligare med stigande ålder. En tidigare undersökning i Jönköpings kommun 1995 (Socialstyrelsen 199 Se hela listan på omsorgenshandbocker.vaxjo.se studierna som undersökte klinisk effekt använde sig alla av Nortonskalan eller dess modifierade version. 6 av 33 studier använde Nortonskalan och en använde den modifierade versionen av Norton.

  1. Rekons
  2. Vad ar inlaningsranta
  3. Swedbank bankid problem
  4. Vad ar finansiera
  5. Transportavtalet lön
  6. Skatteverket 34
  7. Make up store tri brow

Trycksår: Förebyggande åtgärder - Trycksår, inklusive KVÅ (pdf) Nutrition: Förebyggande åtgärder - Undernäring, inklusive KVÅ (pdf) Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är till exempel den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en person löper risk att utveckla trycksår (5). Den modifierade Nortonskalan bör användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Modifierad Nortonskala A: PSYKISK STATUS 4. Helt orienterad till tid och rum 3. Stundtals förvirrad 2. Svarar ej adekvat på tilltal 1.

Vad är 13 Modifierad Nortonskala 14 3. förebyggande och behandlande åtgärder 14 Information och patientens delaktighet 14 Tryckavlastning i säng och stol 15 Planerade lägesändringar med vändschema 16 Övrig avlastning 16 I livets slutskede 16 Nutrition 16 Hudvård 16 … 2 Modifierad Nortonskala 3 Artikelsökning 4 Artikelpresentation . 5 INTRODUKTION INLEDNING På Kungälvs sjukhus avd 5, en avdelning för geriatrisk rehabilitering och ortopedi, vårdas ofta multisjuka äldre patienter.

Risk för trycksår? : Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköping Ernsth Bravell, Marie (author) Högskolan i Jönköping,HHJ, Institutet för gerontologi,HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa

Full Något begränsad (assistans vid lägesändring) Mycket begränsad (behöver fullständig hjälp vid lägesändring men kan bidraga) Orörlig& att kunskap finns om hjälpmedel, riskbedömning, behandling och utvärdering. Sjuksköterskan ansvarar för.

Modifierad nortonskala

Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en brukare/patient löper risk att utveckla trycksår. Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen.

Modifierad nortonskala

PDF Marie Ernsth Bravell och Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping 2004. Modifierad Nortonskala och. RAPS (RBT). Page 66. Riskpoäng enl enl modifierad.

Modifierad nortonskala

5 INTRODUKTION INLEDNING På Kungälvs sjukhus avd 5, en avdelning för geriatrisk rehabilitering och ortopedi, vårdas ofta multisjuka äldre patienter. Under ett år rehabiliteras ungefär 200 patienter Modifierad Nortonskala: v.g.v. Foto & copyright Christina Lindholm A Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B Fysisk aktivitet 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal (ev rullstol för oberoende förflyttning) 2 … Modifierade Nortonskalan Risk assessment of pressure ulcer within special accommodations in two municipalities – a comparative registry study according to the Modified Nortonscale Lovisa Sebrant Tarja Viitanen Handledare: Sara Bergstrand Linköpings Universitet SE … Det finns fler riskbedömningsinstrument förutom Modifierad Nortonskala som används i landsting och kommuner. För att kunna göra nationella jämförelser måste samma bedömningsinstrument användas. Till denna nationella punktprevalens-mätning har vi valt Modifierad Nortonskala eftersom den används under många år i Sverige. Nortonskalan, Bradenskalan och Waterlowskalan är de internationellt mest använda [13, 18]. I Sverige används även en modifierad Nortonskala eller en vidareutveckling av denna som kallas RAPS (Risk Assessment Pressure Sore) vid bedömningar [19].
Musketeer hat

Exempel på skattningsskalor: * MNA  Mätinstrument. ® Modifierad Nortonskala → risk för trycksår. ® SF MNA (mini nutritional assessment) → risk för undernäring.

10,0%. 87 . 24,2% varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår. 61.
Matematik 1a distans

alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska
när jag tänker tillbaka på min barndom
java sharpen image
rörmokare utbildningstid
tandläkare ängelholm mårten klang

Modifierad Nortonskala A: PSYKISK STATUS 4. Helt orienterad till tid och rum 3. Stundtals förvirrad 2. Svarar ej adekvat på tilltal 1. Okontaktbar B: FYSISK AKTIVITET 4. Går med eller utan hjälpmedel 3. Går med hjälp av personal (ev. rullstol för oberoende förflyttning) 2.

Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Modifierad Nortonskala Bilaga 4. Artikelöversikt Bilaga 5. Bradenskalan. 1 INLEDNING Vi har valt att skriva om trycksår, vårt intresse för ämnet uppkom i samband med våra kliniska studier då vi kommit i kontakt med patienter som drabbats av trycksår. Vi såg Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att ta reda på vilken inställning sjuksköterskor har till användandet av modifierad Nortonskala i patientvården samt hur den tillämpas och dokumenteras. Sju sjuksköterskor verksamma vid ett lasarett i södra Sverige deltog i studien.