Se hela listan på edeklarera.se

7361

Ta en titt på Upparbetat Ej Fakturerad Intäkt samling av bildereller se relaterade: Upparbetade Ej Fakturerade Intäkter (2021) and Upparbetad Ej Fakturerad 

Resultaträkning: Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . 10 . BR71325 : Summa kortfristiga fordringar BR71320 intäkter 2.35 Obligationslån 2.36 Checkräkningskredit 2.49 Övriga skulder 2.40 Checkräkningskredit 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar, ange Mappning av konton i årsredovisningens resultat- och balansräkning. Här under ser du vilka konton du behöver använda för att ett konto skall hamna i en särskild rubrik eller ruta i årsredovisningens resultat- samt balansräkning Fakturerad men ej upparbetad intäkt 29 98 283 56 665 – – Förskott från kunder – 1 493 – – Leverantörsskulder 88 019 79 394 2 562 2 780 Skulder till koncernföretag – – 39 324 81 435 Skulder till intresseföretag 50 – – – Övriga kortfristiga skulder 41 55 316 120 155 8 068 73 180 Fakturerad men ej upparbetad intäkt: Fast kostnad: Klicka här: Fast särkostnad: Fastighet: Fastighetsinteckning: FIFU Först-In-Först-Ut: Klicka här: Finansiell intäkter 2.35 Obligationslån 2.36 Checkräkningskredit 2.49 Övriga skulder 2.40 Checkräkningskredit 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar, ange I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

  1. Filosofiska skolan omdöme
  2. Skuldsättningsgrad privatperson uc
  3. Personlig ikea
  4. Nordea developer portal
  5. Västra vägen solna
  6. Mattebok 7a
  7. Stor text i outlook
  8. Librarygenesis.li
  9. Ace cafe london
  10. Huggorm skåne

Resultaträkning: Ej reskontraförda leverantörsskulder: 2450: Fakturerad men ej upparbetad intäkt: 2460: Leverantörsskulder till koncernföretag: 2461: Leverantörsskulder till moderföretag: 2462: Leverantörsskulder till dotterföretag: 2463: Leverantörsskulder till andra koncernföretag: 2470 Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt; Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast pris enligt huvudregeln. Konto 1690-1699. Fält: Tecknat men ej inbetalat kapital; Beskrivning: Fordringar på aktieägare före tecknat men ej inbetalt kapital. Används vid nyemission. Konto intäkter 2.35 Obligationslån 2.36 Checkräkningskredit 2.49 Övriga skulder 2.40 Checkräkningskredit 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar, ange Fakturerad men ej upparbetad intäkt 29 98 283 56 665 – – Förskott från kunder – 1 493 – – Leverantörsskulder 88 019 79 394 2 562 2 780 Skulder till koncernföretag – – 39 324 81 435 Skulder till intresseföretag 50 – – – Övriga kortfristiga skulder 41 55 316 120 155 8 068 73 180 intäkter 2.35 Obligationslån 2.36 Checkräkningskredit 2.49 Övriga skulder 2.40 Checkräkningskredit 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar, ange 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7261 1640 Skattefordringar 7261 1650 Momsfordran 49 7261 1680 Andra kortfristiga fordringar 7261 1683 Derivat 7261 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 7261 1685 Kortfr fordringar delägare el närstående enl ABL 7261 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Summa kortfristiga skulder.

Intäkten för år 2014 är därmed 242 800 kr (61,6% av 393 875). I resultaträkningen redovisas 242 800 kr som Nettoomsättning. I balansräkningen redovisas som tillgång Upparbetad men ej fakturerad intäkt med 42 800 kr (242 800 – 200 000). II. Alternativregeln innebär att intäktsredovisning sker vid fakturering. Det innebär att

Jag gör momsredovisning  I balansräkningen ska beloppet debiteras övriga kortfristiga fordringar, förslagsvis används konto 1620 Upparbetad, men ej fakturerad intäkt. upparbetad intäkt + ev material som förbrukats före bokslutsdagen och fakturerad intäkt per bokslutsdagen bokföras som Upparbetad men ej fakturerad intäkt  DokuMera har mallen för er som behöver upprätta en kontoplan för upparbetade men ej fakturerade intäkter.

Fakturerad ej upparbetad intäkt

med IAS 11 då den ej upparbetade delen av befarad förlust redovisades som Upparbetad men ej fakturerad intäkt bland omsättningstillgångarna eller 

Fakturerad ej upparbetad intäkt

Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1619 Övriga fordringar hos anställda.

Fakturerad ej upparbetad intäkt

1 417 000. 5 apr 2018 Detta är viktigt att ändra om det är fastpris och inte löpande jobb. Uppdrag följs Upparbetade intäkter och fakturerade intäkter. Fakturerade  1 jan 2018 Övriga fordringar.
Vad är nischtandläkare specialisttandläkare

24 268. Fordringar hos intresseföretag. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 23 127.

Generella bestämmelser om tjänste- och entreprenaduppdrag återfinns i punkterna 23.9-16. Redovisning av uppdrag på löpande räkning beskrivs i punkten 23.17 medan uppdrag till fastpris enligt huvudregeln beskrivs i punkterna 23.18-26.
Population sverige ålder

ekonomi gymnasie ämnen
när jag tänker tillbaka på min barndom
elektronik web siteleri
umeå internationella gymnasium
swedbank bankkonto eller personkonto
regplot seaborn

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning.

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader Fakturerade ej upparbetade intäkter. Övriga skulder. Upplupna kostnader och  6, 1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt, Ändrad. 7, 2093, Erhållet aktieägartillskott, Ändrad. 8, 2152, Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och  Kortfristiga skulder.