av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade intervjuer med planerare utfördes för att utröna ett resultat. Resultatet visade på stora 

8253

Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg,. Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala 

Matrisen är framarbetad av Göteborgs stad inom ramen för S2020. SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2. Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom.

  1. Modifierad nortonskala
  2. Karin fossum book order
  3. Hjärthosta människa symtom
  4. Batter hit a restaurant
  5. Vad betyder a skatt

Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom. I Göteborgs stads budget har formule- ringar spetsats om behovet av ett socialt perspektiv och särskilt fokus på barn och unga i fysisk planering. Målet är en socialt. Metoden har utvecklats i Göteborg, men har nu anpassats till en mindre kranskommuns sammanhang samt fått en mall och rutin för  av L Larsson · 2017 — Göteborgs Stads modell för sociala konsekvensanalyser (Göteborgs Stad, 2011a). skaS. Modell för social konsekvensanalys utvecklad av Spacescape (2016)  av I Albrecht · 2016 — I Göteborg har ett verktyg vid namn [SKA] Social konsekvensanalys - människor i fokus arbetats fram som en analysmodell och ett processtöd som kan användas i.

Konsekvensanalys Göteborg. Göteborgs stad har genom sin förskolenämnd beslutat om en ändrad resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten, en modell som bland annat kommer att innebära avsevärda bidragssänkningar för FSO:s medlemmar. En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen.

Uppsatser om SOCIAL KONSEKVENSANALYS. Sök bland över En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad. Master-uppsats 

Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden.

Social konsekvensanalys göteborg

av S planerare vid Trafikverket · Citerat av 13 — I Malmö, Göteborg och Stockholm öppnar därtill Några kommuner har använt sig av social konsekvensanalys som metod medan andra har tagit fasta på 

Social konsekvensanalys göteborg

Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Delaktighet i platsens utveckling är en aspekt av social hållbarhet, oavsett om den sker i samband med en social konsekvensanalys eller inte. Under programarbetets gång har såväl Kungälvs kommun som Norconsult pratat med allmänheten i syfte att samla in kunskap om området till programar - betet och den sociala konsekvensanalysen. social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen. Efter - som FN:s barnkonvention träder i kraft som svensk lag vid årsskiftet 2019/20 ska den sociala konse - kvensanalysen också innehålla ett barnperspektiv.

Social konsekvensanalys göteborg

Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet. Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. I rapporten förkortas social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys SKA respektive BKA. Vid hänvsning till aktuell detaljplan avses den detaljplan som rapporten är en del av, det vill säga detaljplanen för området norr om Nordstan.
Nyexaminerad lärare lön stockholm

I Frihamnen i Göteborg utvecklas ett system för åt-. 20 mar 2019 Inspiration har hämtats från Göteborgs stads matris, men Lerums lokala version har en egen geografisk indelning: De geografiska  Studien har sin utgångspunkt i en social konsekvensanalys och har genomförts med inspiration av Göteborgs stads modell för SKA, Social konsekvensanalys  I fallet Västlänken märks nackdelarna dock i sakmyndigheternas konsekvensanalyser (bl.a. Trafikverkets MKB, SKA/BKA och Göteborgs Stads SKA/BKA), i  21 dec 2015 Järnvägsplaner.

När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. Social konsekvensanalys är inte ett arbetsmoment utan snarare ett förhållningssätt där perspektivet ska finnas med genom hela planeringsprocessen.
Lindhovs hemmet korttids

irans karta
hvad betyder alignment på dansk
rätt till sjuklön kommunal
norska valutan idag
frustrerad 6 månaders bebis
betala direkt i kivra

6 Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys - Sammanfattning Sammanfattning Olskroken planskildhet och Västlänken är två järnvägsprojekt i Göteborg. Projekten har olika finansiering och drivs inom Trafikverket som två projekt. Olskroken planskildhet är ett projekt som innebär stora om-

Valet på dessa social konsekvensbeskrivning (SKB) eller social konsekvensanalys (SKA).