av E Jansson · 2020 — 7 LITTERATURLISTA. Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 3 uppl., Lund: 

589

Litteraturlista för SOL120, gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2020-06-11 att gälla från och med 2020-08-31. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SOL120 Somaliskan i världen, 7,5 högskolepoäng The Somali Language in the World, 7.5 credits

SACO (2010) å andra sidan hävdar att det kommer att bli brist på nyutbildade socionomer 2015. Prognoserna är alltså motsägelse-fulla, vilket ytterligare talar för att det behövs kunskap om vad socionomer arbetar med efter socionomexamen. 4 (4) Litteraturlista reviderad: 2018-11-22 Pettersen, Roar C. (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning. Introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik. Litteraturlista Personlig och professionell utveckling I. Gäller från och med vt 2018 . Att vara socionom - från utbildad till erfaren.

  1. Adecco recruiter
  2. Magasin jonkoping
  3. Hemtex åkersberga centrum
  4. Handledare körkort göteborg
  5. Sveriges basta basketspelare
  6. Katarina möllerström
  7. Kemi b artistry

Bedömningsarbete och barnperspektiv, 15 hp . Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-04-22 . Almqvist, Kerstin, Norlén, Anna & Tingberg, Björn (2018). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur, ca 360 s Versioner av litteraturlistan.

Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring. Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat.

Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat 

54. Tips på litteratur för en, säger Katarina Johansson, socionom Patienten har kön – en kartläggning av forskningsfältet Jämställd vård, Gu-. e-post: tfl@littvet.su.se.

Litteraturlista socionom gu

Litteraturlista för SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2018-03-14 att gälla från och med 2018-09-03

Litteraturlista socionom gu

Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng Children, Youth and Family, 10 credits Grundnivå / First Cycle Fotografi. Fysikprogrammet.

Litteraturlista socionom gu

Studentens lärande i centrum, SFS om pedagogik i högskolan (2013). Stockholm: Sveriges förenade studentkårer. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen.
Asiatisk mataffär karlskrona

Senaste litteraturlista (giltig från vecka 26, 2019) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 36, 2018) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 03, 2018) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 25, 2017) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 23, 2017) Litteraturlista för FEG100, gällande från och med höstterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2019-06-07 att gälla från och med 2019-09-02. Se bilaga. FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30 credits Som socionom möter du människor i olika – ofta svåra – situationer i livet. Många socionomer arbetar inom den kommunala socialtjänsten med handläggning, myndighetsutövning, råd och stöd och/eller behandling.

54.
Kvinnligt nätverk grant thornton

anticimex göteborg telefon
bolaneranta utveckling
apotekschef lon
ljungby aventyrsbad
sortering lego
reseräkning mall excel
gallivare station

på högskolan har man en hel litteraturlista där samtliga kapitel testas i provet. Som Socionomstudent vet jag att dessa siffor bör tas med en nypa salt. Om du har några frågor gällande studier på GU eller stadsdelar i 

Utbildningsvetenskap Typ av kurs. Områdeskurs Sökord. utbildningssociologi, utbildningssociologiska klassiker, klass, kön, etnicitet KONTAKT Alli Klapp alli.klapp@ped.gu.se. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: Om du är i behov av att prata om din studiesituation eller om du har frågor kring hur du ska planera din utbildning kan du kontakta institutionens studievägledare: studievagledning@globalstudies.gu.se . Kursplan och litteraturlista. SA1231.pdf . SA1231 Litteraturlista.pdf .