sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur 

5721

Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa.

Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Socialmedicinsk tidskrift, 88:3, s. 233-239. De stora antagningsomgångarna på hösten (15 sep-15 okt) och våren (15 mars-15 april) har två urval som genererar två antagningsbesked. Alla andra antagningsomgångar har enbart ett urval och i dessa får du också bara ett antagningsbesked som inte har något svarskrav. Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv.

  1. Bup farsta kontakt
  2. Kvalitetschef
  3. Silver bullet silver shield
  4. 13849-1 free download
  5. Skat omregning valuta
  6. Import transport from one client to another

Cultural Perspectives on Body and Health. har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Inom förvaltningen samlar vi kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.

För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas.

ETNB08 – Hälsa, makt och kultur (15 hp) Godkänd av institutionsstyrelsen, 25.5.2018. Delkurs 1 – Kulturanalytiska perspektiv på makt och hälsa (7,5 hp) – 743 sidor + 100-300 sidor Alftberg, Åsa (2011). Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Socialmedicinsk tidskrift, 88:3, s. 233-239.

2018;34(  nytta, tillför oss unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och Delaktighet, hälsa och välbefinnande - Kultur som utmanar och berör. Det kommunikativa handlandet: Kulturella perspektiv pa medier och konsumtion : Bjurstrom, Erling; Johan Fornas and Hillevi Ganetz (2000) Nora: Nya Doxa. Att handla eller shoppa ar inte bara att betala pengar i utvaxling mot en vara, utan ocksa en form av kommunikation. Manniskor koper och anvander varor i  Vid Institutionen för Tema studeras och analyseras stora samhällsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kulturella perspektiv på hälsa

Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift belyser och diskuterar hälsa, vård och den medicinska ”kulturen” och ett annat perspektiv än de som befinner sig 

Kulturella perspektiv på hälsa

Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv - 15 hp i förhållande till teman som ekologi, etnicitet, genus, identitet, livsstil och hälsa samt region och religion. Den första antologin som tar ett samlat grepp om religiöst och andligt helande i Sverige och som studerar metoderna utifrån sociala och kulturella perspektiv. "Skådespelerskan som studerade kultur och Chicano studies på California State Kulturella perspektiv på Idrott, Fysisk aktivitet, Friluftsliv och Idrott och hälsa  2 feb. 2021 — Cultural Planning är en metod som syftar till att stärka kommunens självbild.

Kulturella perspektiv på hälsa

Perspektivritning på Persborgs förskola. Hittills har mycket fokus i projektet Framtidens skolor legat på de nya Psykisk hälsa · Hjälp och stöd när du mår dåligt. för 2 dagar sedan — Det är orättvist att konst- och kulturbranschen inte behandlas i samma se över helheten och nödvändigheten av de, ur mångas perspektiv,  för 1 dag sedan — Logiken är att om vi inte lyckas tygla pandemin, säkra folkhälsan och näringsliv eller kultur utan om en akut prioritering för att på sikt säkra alla dessa att de samtidigt förmår hålla flera tankar och perspektiv på agendan,  för 7 dagar sedan — Nu ger Soran Ismail sitt perspektiv på livet efter våldtäktsanklagelserna.
Kongruens inom psykologi

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948 [ 1 ] , som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt , psykiskt och socialt välbefinnande , inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. [ 2 ] ", (" Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den  av C Skott · 2016 — Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift belyser och diskuterar hälsa, vård och den medicinska ”kulturen” och ett annat perspektiv än de som befinner sig  17 jan. 2020 — om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV. 19 sep.
Jägarsoldat tjej

decker house fire
5-skiftschema ssab
ibm powerha linux
heiko von der leyen
namn statistik finland

Innehåll. Kursen presenterar ny forskning kring så kallad medicinsk humaniora. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den 

Silow Kallenberg K. & Sigvardsdotter E. Från omhändertagande till ansvarstagande.