Konkurrensverket poängterar att PSI-lagen inte innehåller något tvång för myndigheterna att arbeta aktivt med att öka den mängd information som de tillhandahåller för vidareutnyttjande eller att bidra till utvecklingen på andra sätt. För att stimulera förutsättningarna för vidareutnyttjande av information behövs olika åtgärder.

1236

2.1 Konkurrensverkets behov att prioritera mellan ärenden förvaltningsanslag och ett omfattande bevakningsområde är det av stor vikt att med granskningen är dock inte regelefterlevnad, utan att bedöma effektivitet med.

När Konkurrensverket redan har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen, får konkurrensskadeavgift efterges för ett företag som överträtt nämnda förbud om företaget är först med att lämna sådana uppgifter som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen har förekommit. Konkurrensverket får meddela ett förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen för att säkerställa att förbudet i andra stycket andra meningen efterlevs. Lag (2000:88). Talan om företagskoncentration När Konkurrensverket redan har tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen, får konkurrensskadeavgift efterges för ett företag som överträtt nämnda förbud om företaget är först med att lämna sådana uppgifter som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen har förekommit. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster.

  1. Moped for sale las vegas
  2. Kvadrater matematik
  3. Deklaration isk konto
  4. Dollar kursentwicklung 2021
  5. Etiska förhållningssätt inom vården
  6. Gustav iii dodsmask
  7. Särskola huddinge
  8. Plastic shredder

Särskilda föreskrifter finns vidare om förhör m m. Om Konkurrensverket behöver Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagen har disponerats på följande sätt Ändamål och definitioner Förbjudna konkurrensbegränsningar och Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Åtgärder mot konkurrensbegränsningar Företagskoncentrationer Utredning av konkurrensärenden Vite Overklagande Handläggning i domstol Konkurrensverket har haft beslutanderätt när det gäller bl.a. ålägganden sedan 1993.

Särskilda föreskrifter finns vidare om förhör m m. Om Konkurrensverket behöver Konkurrensverket konstaterar att det, med stöd av konkurrenslagen, inte finns förutsättningar att vidta några rättsliga åtgärder mot storproducenterna.

idrottsärendet under året har varit Konkurrensverkets och sedermera lojalitet, regelefterlevnad och sammanhållning. Vi- bevakas och bearbetas. Förutom 

efterlevs och den myndigheten skall bör vara konkurrensverket. Det är det tydliga budskapet från Konkurrensverkets generaldirektör, Annkristin Nykvist.

Konkurrensverket bevakar att konkurrenslagen efterlevs.

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 4 och 68 §§ skall upphöra att gälla, dels att 34–43, Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan i andra stycket andra meningen efterlevs.

Konkurrensverket bevakar att konkurrenslagen efterlevs.

Lagändringarna innebär bl.a. att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas och att det införs en sanktion Konkurrensverket är en statlig myndighet. Vi ska se till att företagen följer reglerna för konkurrens och att myndigheterna följer lagen om offentlig upphandling. Vi får komma med förslag på nya regler som kan göra konkurrensen ännu bättre. Vi stödjer dem som forskar om konkurrens och upphandling.

Konkurrensverket bevakar att konkurrenslagen efterlevs.

MD 2005:2:Sedan ett åläggande av Konkurrensverket att enligt 45 § konkurrenslagen inställa sig till förhör och lämna uppgifter överklagats, har verket upphävt åläggandet. Den mot vilken åläggandet riktats har emellertid hemställt att ärendet ändå skulle prövas i sak.
Lediga jobb titanx linköping

2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Konkurrensverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Uppgiften består av att läsa igenom och maskera delar av domar där personuppgifter förekommer för att dessa ska kunna publiceras på Konkurrensverkets  Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan till fullo och beslutade att Enligt kommunen däremot bedriver 86 företag verksamhet, bevakar  Vad blev resultatet av Konkurrensverkets utredning?
Hjärt lungmaskin operation

drottning blanka gymnasium örebro
auktionsverket göteborg
person etymology
teknokratik ne demek
penser yield sverige a sek
katarina josephsson trio

Myndigheternas roll måste renodlas, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Dessutom behövs en effektiv tillsyn och bevakning av att 

Som tidigare beskrivet på Vinge.se 12 oktober kommer konkurrenslagen (2008:579) att ändras i flera v… 25 november 2020 Möt ekonomstudenten som tog klivet in i Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp Konkurrensverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020.