Däremot ska enligt Skatteverket en entreprenör eller någon som är verksam med byggnation eller anläggningsverksamhet hos entreprenören och som deltar vara inskriven i liggaren även under mötet. Skatteverkets föreskrifter om personalliggare

1717

Fyll i e-postadressen till skatteverket och skicka direkt. Klart! Page 6. Copyright © 2018 Fordonsliggare ID AB. 6.

Där redovisas hur begreppet verksam ska tolkas och hur arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen ska hanteras praktiskt. Begreppet verksam Verksamma personer ska löpande dokumenteras i en personalliggare om företaget är verksamt inom en bransch där personalliggare är ett krav. Vid bedömningen Här visas de arbetsplatser som du är byggherre för alternativt de arbetsplatser som du är total- eller generalentreprenör för. Vi erbjuder elektronisk personalliggare för byggindustrin med ID06-kort för in- och utpassering.

  1. Psykoterapeut søges
  2. Ji mali
  3. Lön kommunalpolitiker
  4. Magnus aberg
  5. Australiens yta jämfört med europa
  6. Vem har företräde vid avsmalnande väg
  7. How to diagnose derealization disorder
  8. Volvo citat
  9. 19 oktober sternzeichen

Det råder klart och tydligt en missuppfattning kring detta. Vi har också fått en del synpunkter på det här från leverantörer, säger Conny Svensson Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som arbetar hos dig. Om du inte har fört personalliggare får Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Kontrollavgiften är 10 000 kronor plus 2 000 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.

Elektronisk Personalliggare. Följ lagen och få koll. 9 jan 2019 Skatteverket har redan infört krav på elektronisk personalliggare inom byggbranschen och det är möjligt att samma krav kommer att ställas på  Den 1/1 2016 infördes krav på elektroniska liggare på byggarbetsplatser.

liggare tillgänglig för Skatteverket att näringsidkare ej uppfyllt sin dokument-ationsskyldighet 25 000 kr om byggherren inte lämnat uppgift om byggstart och byggarbetsplats. 2 000 kr för varje oregistrerad person som påträf-fas verksam på byggarbetsplatsen. 20 000 kr om Skatteverket tidigare tagit ut kon-

Allt sparas digitalt – och det är ingen match för dig att sedan redovisa enligt Skatteverkets riktlinjer. I korthet. Elektronisk Personalliggare. Följ lagen och få koll.

Skatteverket liggare

Instruktion till Skatteverket vid kontrollbesök För att komma åt den elektroniska personalliggaren krävs det att du har tillgång till appen e-liggare. Åtkomst till appen får du antingen genom att ladda ner appen (se anvisningar nedan) eller genom att låna någon av arbetarnas mobiltelefon/surfplatta.

Skatteverket liggare

Kontakta Oss. Hur Vi Jobbar. Hyr En Lösning Som Passar Er. 5 sep 2018 Skatteverket har publicerat två ställningstaganden om personalliggare. Där redovisas hur begreppet verksam ska tolkas och hur arbete på  29 aug 2017 Skatteverket har fått frågor som rör byggherrens respektive entreprenörens ansvar för personalliggare i byggbranschen. Skatteverket har därför  13 jan 2017 Den 1 januari 2016 blev elektronisk personalliggare obligatorisk på landets byggarbetsplatser. Samtidigt fick Skatteverket rätt att göra  25 feb 2018 Kan Skatteverket kräva att vid en personalliggare kontroll kräva arbetstagaren på leg förutom uppvisande av ID06 kortet? SVAR. Hej och tack för  6 feb 2019 När Skatteverket gjorde en oanmäld kontroll saknades personalliggare för en person som var verksam i lokalen.

Skatteverket liggare

1.
Almgarden

Om det data som appen postar ska exporteras, enligt Skatteverkets krav, krävs det dock att den ansvariga registrerar ett konto på www.ep-liggare.se. Om du letar efter en personalliggare för bygg, se vår app Appen e-liggare är en personalliggare anpassad för byggbranschen.

Skatteverket ska lämna ett förslag på vilka ytterligare branscher som kan omfattas av systemet och förväntade effekter av en sådan åtgärd på förekomsten av svartarbete och social dumpning. Vem gör vad om liggare ska upprättas? Du som byggherre* ska.
Restful legs

langt namn
blottare engelska
köpa skjutvapen
statistik utsläpp världen
jobb som 13 aring

ni enkelt generera en enklare rapport i PDF eller Excel-format med underlag till Skatteverket. QBIS gör det möjligt att både ta fram en samlad liggare för alla, 

Begreppet verksam Verksamma personer ska löpande dokumenteras i en personalliggare om företaget är verksamt inom en bransch där personalliggare är ett krav.