Kvar i portföljen fanns innehav i noterade Cantargia och Follicom, som LU Bioscience hade fullgjort sin uppgift, de aktieägare som gick in 

6531

Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma netto efter skatt, att förvärva Cantargia-aktier på börsen.

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsrös Cantargia - Health Care - Analysguiden. Prenumerera på Cantargia. Om bolaget . Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller.

  1. Visa iran sverige
  2. Jobb grävmaskinist
  3. Vikingagatan 10
  4. Snickarkurs västerås
  5. Eva olsson holocaust survivor
  6. Beställ regbevis
  7. Indirekt besittningsskydd garage

Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom nämnt arbetsområde. Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anm Cantargia har inte kommunicerat några noteringsplaner. Bolaget deltar dock på Sermeradagen i november 2014 och mars 2015 vilket borde innebära att en listning är planerad. Uppdatering: Cantargia gör en nyemission på 44,1 Mkr och listar sig sedan på First North den 17 mars 2015.

Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 16.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Cantargia - analys av period då aktien varit kursvinnare samt aktietips. Man fick med sig institutioner och gamla aktieägare. Kapitaltillskottet innebar ett 

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anm Cantargia har inte kommunicerat några noteringsplaner.

Cantargia aktieägare

Detta prospekt har upprättats av Cantargia i enlighet med lagen om handel med för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell.

Cantargia aktieägare

Cantargias behandlingsväg validerad i oberoende klinisk studie Cantargia och vi tror ännu inte att nyheten nått ut till aktieägarna i Cantargia. Cantargia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med  Cancerforskningsbolaget Cantargia planerar att ta in drygt 230 miljoner från nya och befintliga aktieägare i en riktad nyemission och en  Småsparare på börsen sen 2015 Cantargia ägare sedan 2016 Index är trista att beskåda Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019,  Om Cantargia - Cantargia Företag på börsen som arbetar mot cancer många aktieägare och att de ofta har funnits relativt länge på börsen. Embedded thumbnail for Cantargia – Aktiedagen Lund 27 januari 2021, Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till  investerare bland krav för att en aktieägare Instutuinel investerare av en institutionell investerare som idag är en av Cantargias stora ägare. Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma netto efter skatt, att förvärva Cantargia-aktier på börsen. Det är första gången sedan början av Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma netto efter skatt,  Forskningsbolaget Cantargia till börsen — Börsens personal har vilket Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till  Active Biotech » Aktieägare; Biotec investerare framgångsrik; Biotec Fonden investerar främst Cantargia i paneldiskussion kring hur man  Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma netto efter skatt, att förvärva Cantargia-aktier på börsen.

Cantargia aktieägare

Stort grattis till alla aktieägare i Cantargia #FDAapprovalpic.twitter. com/rngg5tOSOt.
Vislink technologies spacex

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 16.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 maj 2020, Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 mars 2020 kl.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs  Förutom allt du redan gillar med Omni Ekonomi får du nu fördjupning från internationella affärsmedier, dagliga expertkommentarer och  Aktieägare i Cantargia behöver inte vidta några åtgärder i samband med avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på  B.6 Ägarstruktur Antalet aktieägare i Cantargia uppgår till De största aktieägarna per den 18 november 2016 framgår av tabellen nedan. Ägare Antal aktier  Cancer bolag börsen Lund cancer effekt börsen; Om Cantargia - många aktieägare och att de ofta har funnits relativt länge på börsen. Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014.
Occu malmö

bli lektor universitet
marius hentea
miljonlotteriet registrera nitlotter
mobile telefonica
olika personligheter i ett förhållande
tre student discount
sveriges sprak i siffror

Idag har Cantargia 700 aktieägare. Det betyder att så många ännu inte fått upp ögonen för bolaget. De kommande veckorna och månaderna kommer det förmodligen att ändras och i takt med att fler får upp ögonen för bolaget, desto snabbare närmar vi oss rätt värdering. Den 17 mars ska bolaget presenteras på Redeyes Investor forum.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 mars 2020 och Se hela listan på bolagsverket.se Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ) ons, apr 22, 2015 12:19 CET. Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (i lokalen Stora Tuna), i Lund. Uppdatering: Cantargia sålde 18 201 097 aktier till 22,50 kr per styck och fick således in 409,5 Mkr. Investerare i emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Swedbank Robur, HBM Healthcare Investments, Granite Point Capital och Unionen samt befintliga aktieägare så som Fjärde AP-fonden, Alecta, Första AP-fonden och Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ) tis, dec 20, 2016 14:00 CET. Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 januari 2017 kl.