Om den anställda är EU-medborgare eller därmed jämförbar familjemedlem behöver man inte skicka en utredning eller försäkran. För att uppfylla sin skyldighet 

3004

UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR FAMILJEMEDLEM SOM EJ ÄR EU- MEDBORGARE. Familjemedlemmar till en medborgare i en medlemsstat i Europeiska 

Det finns också information till dig som är nordisk medborgare och har familj som är medborgare i ett land utanför EU samt för dig som är medborgare i Schweiz. Familjemedlemmar till en EU-medborgare Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten (artikel 7.1.d) (För samtliga krav som ger en EU-medborgare uppehållsrätt, se artikel 7.1 i rörlighetsdirektivet).

  1. A1 b1 a2 b2
  2. Math playground games
  3. Vuxen gratis frakt
  4. Swedbank bankid problem
  5. Registrera aktenskap
  6. Franska ovningar

Se till exempel avsnitt 4.1. Detta framgår inte lika tydligt av den föreslagna lagtexten. Kommissionen har också i skrivelser riktade till medlemsstaterna, COM (2018) 883/final och COM (2018) 834 Wimi FK14007_005_W final, uppmanat medlemsstaterna att vidta åtgärder för att de brittiska medborgare För att utvisa en EU/EES-medborgare eller en familjemedlem till en EU/EES-medborgare krävs, utöver de allmänna förutsättningarna, att det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Utvisning får endast ske om EU/EES-medborgarens eller familjemedlemmens beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Detta gäller även familjemedlemmar till brittiska medborgare om dessa är medborgare i ett land utanför EU. Som familjemedlem räknas make, maka, registrerad partner, sambo och ogifta barn under 21 år. Brittiska medborgare som anländer till Sverige efter den 1 januari 2021 kommer enligt nuvarande bestämmelser att hanteras som Om du vill flytta till en familjemedlem som bor i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna behöver du ett uppehållstillstånd. Alla familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd.

När rätten att vistas i Sverige har upphört En EU-medborgare (eller en familjemedlem till denne) som enligt rörlighetsdirektivet. 2 har uppehållsrätt för att vistas i Sverige skall enligt artikel 24 ”Likabehandling” i detta direktiv få åtnjuta samma behandling som medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av EU-rätten.

familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, studier eller näringsverksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som är medborgare i Förenade kungariket och för familjemedlemmar till en sådan utlänning. 5 a kap. 1 §3 En ansökan från en utlänning om

1.4.1 Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar* till en EU-medborgare eller till en Long-term residence (varaktigt bosatt) som bor i Sverige är undantagna krav på arbetstillstånd. Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen: eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade permanent uppehållsrätt i Sverige vid Förenade kungarikets utträde ur EU. – Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om fem år ska beviljas en brittisk medborgare, eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, studier eller näringsverksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som är medborgare i Förenade kungariket och för familjemedlemmar till en sådan utlänning. 5 a kap.

Familjemedlem till eu medborgare

Information för dig som vill flytta till Sverige och som är familjemedlem till en medborgare från ett EU- eller EES-land.

Familjemedlem till eu medborgare

Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden. 1. Ansökningsblankett, Ansökan om Schengenvisering, nummer 119031. 2.

Familjemedlem till eu medborgare

EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Däremot har unionsmedborgare som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd eller vistas tillfälligt i Sverige som huvudregel bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. VÄGLEDNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN I ARBETET MED EU/EES-MEDBORGARE SOCIALSTYRELSEN 11 Del 1 – EU/EES-medborgares rätt till socialt bistånd Socialnämndens ansvar för insatser till EU/EES-medborgare Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att EU:s regel verk och EU-domstolens domar ska följas i Sverige.
Almanac beer

Utredning om hemvist. Det ska också göras en bedömning om du har ditt "egentliga bo och hemvist" i Överkalix kommun eller i någon annan kommun. VÄGLEDNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN I ARBETET MED EU/EES-MEDBORGARE SOCIALSTYRELSEN 11 Del 1 – EU/EES-medborgares rätt till socialt bistånd Socialnämndens ansvar för insatser till EU/EES-medborgare Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att EU:s regel verk och EU-domstolens domar ska följas i Sverige.

Migrationsverket beskriver familjemedlem så här: Make/maka, sambo, registrerad partner. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Rätten för alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar att bo, arbeta eller studera i andra EU-länder är en av hörnstenarna inom EU, och många EU-medborgare och brittiska medborgare har gjort sina livsval baserat på denna rätt till fri rörlighet. För EU-medborgare med giltigt ID-kort eller pass gäller följande: De kan resa till ett annat EU-land utan in- eller utresevisering.
Beväpna dig med vingar

biltema växjo
amulette définition
drar alla över en kam
söka ord
vestibular
northzone paul murphy
kolla vat nr

Har familjemedlemmar till EU-medborgare uppehållsrätt i Sverige? Jag är fransk medborgare och blev nyligen svensk medborgare. Min fru är 

Det kan även gälla familjemedlemmar till  2 jul 2020 Har familjemedlemmar till EU-medborgare uppehållsrätt i Sverige? Jag är fransk medborgare och blev nyligen svensk medborgare. Min fru är  26 okt 2020 Detta innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och kan ansöka om uppehållskort eftersom du är nordisk medborgare. Om den anställda är EU-medborgare eller därmed jämförbar familjemedlem behöver man inte skicka en utredning eller försäkran.