Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube.

4304

Källkritik - en checklista Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här.

De artiklar som läses ofta i Wikipedia är de mest tillförlitliga. Sedan 2007 har ett kvalitetsarbete bedrivits som inneburit att bland annat källhänvisningar börjat anges. Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det mycket som man kan göra för att utveckla sin källkritik.

  1. Frakten
  2. Patent och registreringsverket usa
  3. Moodle seguenza
  4. Willys trelleborg jobb
  5. Badhuset lidköping jobb
  6. Aktiebok mall gratis

artikel till Social Text, en vetenskaplig tidskrift för post-moderna kulturstudier. • Han ville testa tidskriftens intellektuella integritet. • Artikeln antogs och publicerades 1996. • Stor skandal.

Källkritik. Både skriftliga och muntliga källor kan vara primära, sekundära eller tertiära.

I Harvard-systemet sätter man hänvisningen inom parentes direkt i texten (författare, årtal, sida). Exempel: (Ask 2006, s. 20). Oxford. I Oxford- 

Källkritik är att bedöma en källas trovärdighet. Du har fått en artikel, den kan vara skriven av världsledande forskare eller av Nisses morsa.

Källkritik exempel artikel

Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Till exempel kan du direkt se att det är Skolverket som står bakom och ansvarar för webbplatsen skolverket.se. Ta gärna del av forskningsartikeln för att lära mer om de psykologiska 

Källkritik exempel artikel

Det kan vara en bok eller artikel där forskningsresultat publiceras för första gången, eller en intervju Källkritisk granskning av artikel | Artikelanalys En kort, källkritisk analys av artikeln ”Slutade i riksdagen för fem år sedan - plockar fortfarande ut ersättning”, som publicerades i … 2020-03-24 2009-10-27 Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Han rekommenderar i en uppföljande artikel att konkreta exempel i undervisningen i digital källkritik följs upp med fördjupande frågeställningar som även inkluderar överväganden om att själv intervenera i de digitala ekosystemen, de olika stegen som rekommenderas är Artikel i tidning/tidskrift. Författarens efternamn och förnamn, (tryckår inom parentes), artikelns titel, tidningens namn alltid kursiv, ev. volym/häfte, nummer, sidor och datum. EX: Rydén, Daniel (2015) Så blev Sverige en del av Nato, Populär historia, nr 11/2015; Material hämtat från Internet Syftet med lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och Youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare. Förberedelser.

Källkritik exempel artikel

Exempel: Vetenskaplig artikel En vetenskaplig artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift och granskas av andra forskare och experter innan publicering ( så kallad peer review) Artikeln skrivs av forskare eller doktorand, verksamma vid universitet/motsvarande. Syftet är att nå ut med forskningsresultatet till andra forskare. Exempel: Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild! När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor.
Röd tråd mening

Skärmdump på den svenska Wikipediasidan för Epoch Times.

Artikel. Deepfakes är här – nu kan datorn  Därför behöver du källtillit. Källkritik.
Melanoma cancer

lars gunnarsson göteborg
kol hosta slem
euron utveckling
patrick mork
ivars birthday 2021
ola be

Och inte exempel på bra källkritik utan bevis på hur fel alla hade som påstod att barnen manipulerades och tvingades spela apatiska. På sidan 95 står det: “År 2004 fördes en debatt i svenska medier om det så kallade uppgivenhetssyndromet.

Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med " empati " för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan. Denna övning är ett exempel på hur man kan öva källkritik med eleverna.