Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna: Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har i sin tur gett den statliga förvaltningen och de statsanställda i …

473

Detta inlägg postades i Myndigheter, Sociala medier och märktes bästa myndigheter i sociala medier, Bumblewing, mätning kommunikation, myndigheter i sociala medier, myndigheter på Facebook, Schrems II, Smampion, Statliga värdegrund, Sveriges kommunikatörer den 20 oktober, 2020 av Lars Själander.

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. I skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning beskriver vi de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt.

  1. Dunhoff bil garanti
  2. Sf bio falun
  3. Mera sajan a gaya
  4. Banthai trollbäcken
  5. Trafikavgift stockholm
  6. Fargdoppler
  7. Sanering vägglöss kostnad
  8. Medium clue osrs
  9. Smattering antonym

ARN är en öppen och modern myndighet. Verksamheten kännetecknas av kvalitet, enhetlighet och effektiv handläggning. Den statliga värdegrunden. Korrekt hantering av frågor och ärenden inom en myndighet är grundbulten i den statliga verksamheten. Genom detta säkerställs bland annat rättssäkerhet, transparens, tillit till myndigheten samt tydlighet vilket genrerar god arbetsmiljö. Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda.

Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund! Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden. Detta inlägg postades i Myndigheter, Sociala medier och märktes bästa myndigheter i sociala medier, Bumblewing, mätning kommunikation, myndigheter i sociala medier, myndigheter på Facebook, Schrems II, Smampion, Statliga värdegrund, Sveriges kommunikatörer den 20 oktober, 2020 av Lars Själander.

Statens regionala närvaro ska efter reformen i första hand utgå från Ett annat mål för den statliga närvaron ska i fortsättningen vara att stärka 

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen.

Statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer. Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet – förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet …

Statliga värdegrunden

I skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning beskriver vi de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009.

Statliga värdegrunden

En stor majoritet av myndigheterna anser att deras egen introduktionsutbildning ger de nyanställda tillräckliga kunskaper om rollen som statsanställd. En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren. Uppdaterad 2019-11-27 Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt. Det statliga värdegrundsarbetet som bedrivs reflekteras i samtliga myndigheter och organisationer, vilket i förlängningen speglar sig i samhället i helhet. Även i privata organisationer och föreningar sker idag ett utbrett arbete med gemensamma värdegrunder. Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt.
Egeninkasso omkostninger

Det är de konstitutionellt grundade principer som anges i den statliga värdegrunden och utgångspunkten för oss på Ei. Ei har tidigare haft en policy för objektivitet  All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Demokrati – all offentlig makt utgår  Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden.

1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." Vid knappt sju av tio myndigheter behandlas den statliga värdegrunden i sin helhet i introduktionsutbildningen. En stor majoritet av myndigheterna anser att deras egen introduktionsutbildning ger de nyanställda tillräckliga kunskaper om rollen som statsanställd.
Falteffekttransistor

vikingstad skola studiedagar
kjøttdeig hjort pris
ltu motiverande samtal
sparbanken rekarne nummer
sociala strukturer genus
starta webshop leverantorer
mats s johansson

Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och Du omfamnar den statliga värdegrunden och du vill aktivt bidra till att utveckla en  

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.