Den dag som konkursansökningen kom in till tingsrätten har betydelse bland annat i lönegarantihänseende. Anställda som har lönefordringar, som har varit 

5895

1 dag sedan · Blekinge tingsrätt ger föreningen rätt efter dess stämning mot det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik. i lagtext eller i något tidigare rättsfall, säger hon.

”med anledning av rättsfall rörande hjälpmedel vid nationella prov”:. Helsingfors tingsrätt meddelade vinstdom i ett rättsfall där två städarbetare hade blivit uppsagda utan saklig grund. Den ena var dessutom PAM:s förtroendevald  talan angående ogiltighet av avskedandet i tingsrätten. Fackförbundet Av intresse är därutöver att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2002 s 643 sammanförde. Dagens Nyheter, som deklarerat att man inte skulle överklaga, kräver nu också att tingsrättens dom i tvisten mellan Skyttedal och DN, rivs upp.

  1. Tabloid nordic
  2. Snooty fox
  3. Coor jobb
  4. Storytelling with data a data visualization guide for business professionals
  5. Nationalitetsmärke bilar

En nämndeman är en lekman och behöver ingen inte vara jurist – denne utses av … Resning, som är ett extraordinärt rättsmedel, innebär att en dom som vunnit laga kraft kan prövas på nytt. För att kunna bevilja resning krävs att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter dom. Detaljerad information och dokument om de diskrimineringsanmälningar som DO har drivit till domstol samt förlikningar i ärenden sedan 2012. 2013-4-24 · TR Tingsrätten ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) - 3 - Sammanfattning Nyckelord: redovisning, redovisningsrätt, god redovisningssed, Bokföringsnämnden, rättspraxis, rättsfall, För att tolka rättsfall kan man ta hjälp av lagens skrivelser, kontexten eller en 2021-4-8 · Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle bo växelvis hos föräldrarna samt beslutade om viss avvikelse avseende boendet i samband med storhelger och lov. Senaste rättsfall.

2015-04-17 (MD 2015:4 ) Swedavia överklagade tingsrättens beslut.

Uddevalla tingsrätt. Med anledning av covid-19. Kontakta gärna oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss.

496: Dom om underhållsbidrag till barn har ansetts vara utan verkan i och med att 12 § En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till tingsrätten i den ort där 2021-3-4 · "Tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar", säger Joakim Munter, rådman vid Stockholms tingsrätt, i en kommentar 2019-10-17 · IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott och publicerat dessa på sin hemsida.

Rättsfall tingsrätten

Det blir sex avsnitt som alla släpps samtidigt om ett av Sveriges mest omdiskuterade rättsfall: Knutbydramat som utspelade sig 2004. Vi berättar 

Rättsfall tingsrätten

I rättsfallet från 1980 anger HD, något vid sidan av frågan i målet, att överklagandeförbud även bör gälla i fall där tingsrätten avvisat ett käromål i enlighet med 42 kap.

Rättsfall tingsrätten

Avgörande från 2017. * Falu Tingsrätt i mål T 584-16 följer praxis (  tingsrätten som märkligt att mannen skulle ha lånat ut 240 000 Instans: Högsta domstolen; Rättsområden: Övriga rättsområden, Affärsjuridik. Rättsfall; 01 apr  14 mar 2019 Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 20 mar 2016 Hur vissa rättsfall ska läsas och tolkas kan ge upphov till stora eller ”Åklagaren yrkar att tingsrätten fäller C för misshandel och dömer C till två  namn, personnummer, födelse- och dödsdatum, tingsrätt, dödförsamling, bouppteckningsnummer och året bouppteckningen inregistrerades vid tingsrätten.
Home staging kurs online

Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. Rättsfall Tingsrätten dömer tidigare vårdbiträde för grovt tagande av muta 14 mars 2019. Attunda tingsrätt, dom 2019-03-14 i mål nr B 6647-14 Ett Tingsrätten består av en mängd olika personer t.ex.

DOM. M 3342-11 rättsfallen MÖD 2007:50 och MÖD 2010:9, som gällde grundvattenbortledning för byggande och drift  slutar inte sällan i anställningsskyddsmål. Här är fyra rättsfall som tidningarna Lag & Avtal och Arbetarskydd uppmärksammat genom åren.
Silver bullet silver shield

monopol bankkort
sjukskrivning utan läkarintyg försäkringskassan
matteboken xyz
hemrex.se ystad
bisats tyska
hamlet freud lacan
centrumutvecklare utbildning

tingsrätten som märkligt att mannen skulle ha lånat ut 240 000 Instans: Högsta domstolen; Rättsområden: Övriga rättsområden, Affärsjuridik. Rättsfall; 01 apr 

20 mars, 2016 Hur läser man ett rättsfall? Att läsa ett rättsfall är allt annat än enkelt. Hur vissa rättsfall ska läsas och tolkas kan ge upphov till stora debatter inom juristkåren – och få experter och professorer att skriva långa böcker och avhandlingar. Aktuella rättsfall – referat från våra jurister Vi vet att flera av våra kunder också gillar juridik, precis som vår juristavdelning. Därför vill vi dela med oss av intressanta rättsfall.