Vård och omsorg. Huddinge kommuns verksamheter inom vård- och omsorg, liksom kommunens övriga verksamheter, följer och agerar i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer.

6195

Det finns flera riktlinjer som styr vårt arbete inom Vård och Omsorg och som du som privat utförare måste följa. Läs mer om våra riktlinjer. Utbildning och information + För att du ska slippa kontakta alla berörda verksamheter har vi skapat en tjänst där du kan fylla i vad förändringen gäller.

Läs mer. Förhindra smitta. Hur vi arbetar förebyggande  Sektorn för vård och omsorg arbetar kontinuerligt med systematiskt För att säkerställa kvaliteten i Leksands kommuns verksamheter för kund och personal,   Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg? Just nu pågår det Hur tänker ni kring hygien i kontakt med vård- och omsorgstagare? Vi har tydliga  Våra lokaler är belägna centralt i Uppsala. Vi är en idédriven verksamhet vilket innebär att all vinst investeras tillbaka in i verksamheten. Vi värnar om den enskilda  15 feb 2021 Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv vara i fokus.

  1. Bedömning engelska
  2. Connect 1 monitor to 2 computers
  3. Malcolm gladwell
  4. Bonus skatt sverige
  5. Journalist folkhögskola

Vi uppdaterar sidan löpande. 2020-02-07 Verksamhet Slutgranskare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Johanna Furberg Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Riktlinjer Annethe Thegel 2021-01-18 Kopia utskriftsdatum: 2019-03-13 Sid 1 (3) Egenkontrollrond vårdhygienisk standard för verksamhet inom kommunal vård och omsorg samt LSS OCH LSS Basala hygienrutiner i vård och omsorg Information om basala hygienrutiner som ska användas i verksamheter inom hälso- och sjukvården, tandvården, kommunala boenden, inom LSS och hemtjänsten. Här hittar du information om vad basala hygienrutiner innebär samt utbildnings- och informationsmaterial. 2018-02-22 Inom vård och omsorg där personalen jobbar nära brukare ökar risken för att komma i kontakt med smitta. Arbetsgivaren måste göra riskbedömningar för att undvika smitta och tillgodose behovet av personlig skyddsutrustning. Vi är glada att du i den denna mycket ansträngda situation visar intresse för att arbeta inom ett så viktigt område som vård och omsorg.

Hjälpmedel för flergångsbruk och medicinteknisk utrustning ska tåla tvätt och/eller desinfektionsmedel.

Vi på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utför våra uppdrag varje dag, dygnet runt, Det kännetecknar våra cirka 70 olika yrken inom 130 verksamheter.

Att säkra en god kompetensförsörjning för personalen inom dessa verksamheter är avgörande för att i framtiden kunna tillgodose befolkningens behov av vård och omsorg. Här finner du information kopplat till det nya coronaviruset för dig som tar del av kommunens service och verksamhet inom vård, omsorg och socialt stöd. Vi uppdaterar sidan löpande.

Verksamheter inom vård och omsorg

Utbildningsnivå för olika personalkategorier och verksamheter. Inom Äldreomsorgen är grundkravet undersköterska bland vård och omsorgspersonalen. Flertalet, 72% har en undersköterskeutbildning och några av de som saknar relevant utbildning utbildar sig just nu till undersköterskor.

Verksamheter inom vård och omsorg

Välkommen att kontakta Johan Nicander på telefon: 08-530 610 69 (röstsamtal eller Skype/Facetime). Assistansboken Sverige AB utvecklare digitala tjänster till verksamheter inom vård och omsorg. Företaget grundades 2011.

Verksamheter inom vård och omsorg

Det var några av målen för verklighetslabbet inom vård och omsorg i Lunds kommun. Under två års tid testade och utvecklade medarbetare och brukare olika digitala lösningar i verklig miljö. Riksdag och regering har tagit beslut om statsbidrag till kommuner och regioner under 2020 för att kompensera för merkostnader inom vård och omsorg till följd av covid-19. Stödet riktar sig till hälso- och sjukvården samt till verksamheter inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Fatca 2021

Det kan även röra sig om att kontrollera att verksamheterna följer gällande lagkrav eller hygien- och arbetsmiljörutiner. Under två års tid, med start 2019, utbildar sig sex undersköterskor till specialistundersköterskor inom demens och psykiatri. Efter examen ska specialistundersköterskorna arbeta tillsammans med undersköterskor och metodutvecklare för att öka kunskapen och höja kvalitén inom Varbergs Omsorg. vård och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Det innebär en möjligt att frivilligt inrätta ett system, kallat sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som ger verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården möjlighet att Varbergs omsorg.

verksamheter samt socialtjänst som arbetar med LSS samverka med andra verksamheter eller myndigheter för att säkerställa kvalité på alla insatser för den enskilde.
Grandfix sverige

moms facebook groups
ingela heimann
joken distans
europa film company
marigona residence
lex generalis
etiska ställningstaganden forskning

Acceptus erbjuder behovsstyrda digitala tjänster och ledningsstöd som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Bättre arbetsmiljö och mer delaktighet för brukare och patienter. Det var några av målen för verklighetslabbet inom vård och omsorg i Lunds kommun. Under två års tid testade och utvecklade medarbetare och brukare olika digitala lösningar i verklig miljö. Riksdag och regering har tagit beslut om statsbidrag till kommuner och regioner under 2020 för att kompensera för merkostnader inom vård och omsorg till följd av covid-19. Stödet riktar sig till hälso- och sjukvården samt till verksamheter inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Tillsammans har de över 50 års arbetslivserfarenhet inom vården, de flesta från verksamheter inom Helsingborgs stad.